З 2018 року наша компанія тісно співпрацює з Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіП)

З 2018 року наша компанія тісно співпрацює з Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіП), який є одним з провідних навчальних закладів, науки і культури в Україні.

Місія Університету: створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для поліпшення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального і особистісного розвитку. Фахівці нашої компанії, за допомогою сучасного обладнання і програмного забезпечення власного виробництва, допоможуть в реалізації даної місії.

Ми обладнали системою GPS навігації автотранспорт університету.

На території Боярської лісової дослідної станції (Київська обл.) Нашими фахівцями встановлено бездротову метеостанцію за додатковими датчиками з метою науково-технічного співробітництва та вдосконалення.

НУБіП України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище , використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнія логий, технологій відродження безпеки і родючих сті ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу та контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Запрошуємо до тісного плідного науково-технічного співробітництва і інші освітньо-навчальні заклади.